Kefir ve Alkolle Tedavi

post image

ÇAĞIMIZ VE GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FETVALAR

Yazan: Mehmet Emre merhumun eserinde şöyledir.
Sual:Haram olan bir şey ilaç olarak kullanılabilir mi? Mesela, içinde alkol bulunan bir ilaç ile tedavi caiz midir?

Cevap: Hastalanan kimse tedavi yollarını arayacaktır. Bu onun için hayatını koruma vazifesidir. Ancak kullanacağı ilacın dinimizce haram olmamasına dikkat gösterecektir. Zira Cenab-ı Hak haram kıldığı şeyden fayda verici hassaları da kaldırmıştır. Bir şeyin haram kılınmasının hikmeti, insanın bedenine, edebine ve dinine zararlı olmasıdır. Peygamber Efendimiz’in (sav), Ebu Davud’un Sünen’inde rivayet edilen Hadis-i Şeriflerinde, “Haramla tedavi olmayınız” buyrulmaktadır. Tarık bin Süveyd, Peygamber (sav)’e şarap ile tedavi hususunda sual sormuştu. Fahr-i Kainat Efendimiz (sav) ona şu cevabı verdi: “O bir deva değil, bilakis hastalık (amili)dir” Aslolan hüküm budur. Fakat mütehassıs bir doktor, hastalığın ancak haram olan şeyle tedavi edilebileceğini haber verirse, o zaman caiz olacağı ifade edilmiştir. Dikkat edilirse bu cevaz, helal olan şeylerden o hastalığın ilacının bulunmaması, Müslüman ve mütehassıs bir doktorun o hastalığın haram olan şeyle geçeceğini haber vermesi şartlarına dayalı olarak verilmiştir.}

ÇAĞIMIZ VE GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FETVALAR
Yazan: Mehmet Emre


http://www.sadakat.net/fetvalar/83sadakatnet.html

Kefir asit ve alkol fermantasyonunun (mayalanmasının) bir arada oluşmasıyla elde edilen bir üründür.
Koyu ayrana veya sulu yoğurda benzeyen hafif ekşimsi bir süt ürünüdür. Fermantasyon süresinin uzunluğuna bağlı olarak içinde oluşan alkol oranına göre bir sınıflandırma yapılmıştır.
Buna göre 24 saat sonucunda tatlı kefir, 48 saat fermantasyondan sonra orta sert kefir, 3 güne kadar uzayan fermantasyon sonucunda sert kefir ve 3 günden daha uzun süren fermantasyon sonunda çok sert kefir oluşmaktadır.
Kefir türlerinin süt asidi oranı % 0,6-0,9 arasında değişmekte, etil alkol miktarları da % 0,6-1,1 arasında kefir sertliğiyle orantılı olarak oluşmaktadır.
Etil alkol ise sarhoş edici ve içilmesi haram olan alkoldür. Tatlı kefirde bile bir kiloda en az 1 gram, diğer bir ifadeyle yirmi damla alkol bulunmaktadır.
Dolayısıyla aynen bira gibi içilmesi haramdır. Çünkü Hz. Aişe validemiz (R.Anha)dan rivayete göre Rasülüllah (S.A.V) Efendimiz:
“Sarhoş edici her şey haramdır. Bir ferakı (takriben kırkı bir kiloluk bir ölçü birimi) içilince, sarhoş eden şeyin bir avucu(nun içilmesi) dahi haramdır” (Ebu Davud, Eşribe: 5, Tirmizi, Eşribe: 3) buyurmuşlardır.
Yine Cabir b. Abdullah (R.A.)’den rivayete göre Rasülüllah (S.A.V) Efendimiz:
“Çoğu sarhoş eden içkinin azı da haramdır.” (Ebu Davud, Eşribe: 5, Tirmizi, Eşribe: 3) buyurmuşlardır.
Bir bardak kefir belki sarhoş etmeyebilir. Ama hadis-i şerifte buyurulduğu gibi 41 kilo içilse durum ne olur? Kısacası ne kadar az olursa olsun içinde alkol bulunan bütün içeceklerin içilmesi haramdır.
Kefir taneleriyle mayalanan sütte oluşan fermantasyon neticesinde aroması ayrana benzeyen bir içecek oluşur.
Süt olarak her türlü inek sütünün dışında koyun ve keçi sütü de kullanılabildiği gibi Hindistan cevizi sütü, soya ve pirinç sütü de bu amaçla kullanılabilmektedir. Peynir suyunun glikoz veya laktoz katımı ile fermantasyona tabi tutulmasıyla “peynir suyu kefiri” adı verilen kefir türü elde edilmektedir.
Sindiriminin kolaylığı, ferahlatıcı ve iştah açıcı özelliklerinin yanı sıra bazı hastalıkları iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir. Fakat haram bir içecek ile tedavi olmak caiz değildir.
Mehmet Talü
milli@milligazete.com.tr
Kefirin bileşimi
Su
% 88-89
Süt asidi
% 0,8-0,9

Etil alkol
% 0,6-1,1

Süt şekeri / laktoz
% 1,7-2,7

Kazein
% 2,5-2,9

Mineraller
% 0,6-0,8

Albümin
% 0,1-0,3

Yağ
% 2,8-3,3Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir